De historie van de BIZ

dec 21, 2023

Vanuit een aantal leden van de ondernemersvereniging OCN ontstond de behoefte om gezamenlijk een aantal faciliteiten te regelen voor de bedrijven op de bedrijventerreinen. Dit resulteerde in de Vereniging Parkmanagement, waarin zo’n 45 bedrijven investeerden in collectieve voorzieningen en inkoopcontracten.

Deze investeringen leverden niet alleen veel op voor de deelnemende bedrijven, maar ook voor de ondernemers die zich niet hadden aangesloten. Daarom werd er gezocht naar een manier om investeringen opbrengsten eerlijker te verdelen. Na een onderzoek naar de diverse mogelijkheden werd er gekozen voor een BIZ-fonds. BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Het voordeel van deze regeling t.o.v. andere regelingen is dat het geld dat de ondernemer inbrengt van de ondernemer blijft en dat de ondernemers zelf kunnen bepalen hoe deze gelden worden besteed. Hiervoor gelden wel richtlijnen: zo moet het geld ten goede komen aan maatregelen waar meerdere ondernemers iets aan hebben en moet de investering passen in de doelstelling van de BIZ: een schoon, heel veilig en duurzaam bedrijventerrein.

De BIZ beslaat de bedrijventerreinen De Westerd in Peize en Bitseveld, Haarveld, De Noordhoek en De Westeres in Roden. In totaal doen er ongeveer 250 bedrijven mee. Een overzicht van deze bedrijven is hier te vinden.

Met de komst van de BIZ veranderde ook de rol van OCN. Het bestuur van OCN werd aangewezen om zorg te dragen voor de uitvoering van de BIZ. Om het aanwezige verenigingsgeld niet in gevaar te brengen werd er een aparte BV opgericht waarin alle contractuele verplichtingen werden ondergebracht, de Parkmanagement Noordenveld BV. Binnen OCN waren er leden die geen BIZ-deelnemer waren. Zij kwamen in het verleden regelmatig bij de bijeenkomsten van OCN, maar sinds corona veranderde dat. Bijeenkomsten konden een tijd niet gehouden worden en toen dat weer mogelijk werd was de opkomst laag. De focus van het bestuur lag ondertussen volledig op de BIZ.

Daarom werd er in 2022 voor gekozen om OCN op te heffen als ondernemersvereniging om zo het bestuur de ruimte te geven de BIZ goed uit te voeren.

Onderdeel van de BIZ-regeling is dat er iedere vijf jaar een stemming plaatsvindt over verlenging van de BIZ. Deze stemronde heeft twee keer plaatsgevonden en zal in 2024 opnieuw gehouden worden.

Het bestuur van OCN heeft de afgelopen periode goed geëvalueerd en plannen gemaakt voor de toekomst. Of de huidige BIZ-regeling past bij die plannen wordt de komende tijd samen met de BIZ-deelnemers onderzocht.

Gerelateerde berichten

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.