Parkmanagement

Aangestuurd door een bestuur zorgt de parkmanager voor een levendig en inspirerend ondernemersplatform dat u als ondernemer veel plezier én voordeel biedt.
Wat doet het parkmanagement?

Afvalverwerking: Door collectieve afvalverwerking proberen wij het aantal verkeersbewegingen te minimaliseren.  Zij bieden bedrijven een korting vanuit een raamovereenkomst met parkmanagement.

Belangenbehartiging: OCN en parkmanagement vormt de schakel tussen ondernemers en de overheid. Er is regelmatig overleg met de wethouder EZ van de gemeente Noordenveld en afhankelijk van het onderwerp worden andere bestuurders betrokken vanuit zowel de gemeente als de provincie Drenthe.

Beveiliging: Met behulp van strategisch geplaatste beveiligingscamera’s worden er surveillancerondes uitgevoerd vanuit de meldkamer. Er wordt gelet op criminele activiteiten, zwerfafval, defecte straatlantaarns en verkeersborden en foutgeparkeerde (vracht)auto’s en containers. 

Bewegwijzering: Op de industrieterreinen zijn door parkmanagement naamborden geplaatst. Recent zijn op het bedrijventerrein van Peize twee grote verzamelborden geplaatst.

Data: Vanuit parkmanagement is ervoor gezorgd dat er voor iedere ondernemer snelle dataverbindingen beschikbaar zijn. In gebieden waar de grote aanbieders geen kabels hebben gelegd is gezorgd voor de aanleg van glasvezel. 

Duurzame energie: We streven ernaar om in 2035 energie neutrale bedrijventerreinen te hebben. Het project is in 2022 voortgezet door OCN en de gemeente onder de naam Energieke Bedrijven Noordenveld. Hierin werken bedrijven samen aan het verduurzamen van hun bedrijfsvoering door energie te besparen, energie op te wekken en energie te delen.

Gladheidsbestrijding: In geval van sneeuw of ijzel zijn er afspraken gemaakt over het strooien en sneeuw- en ijsvrij maken van de wegen op de industrieterreinen van Roden en Peize. Ondernemers kunnen ook vanuit parkmanagement tegen een gereduceerd tarief hun eigen terrein laten schoonmaken, zodat ze goed bereikbaar blijven.

Groenonderhoud: Samen met de gemeente wordt jaarlijks gekeken naar het onderhoud dat de gemeente aan het groen op de bedrijventerreinen uitvoert. Denk hierbij aan het maaien van bermen om borden en bomen heen, snoeiwerkzaamheden, etc.

Nieuwe ontwikkelingen: OCN en parkmanagement blijven de ontwikkelingen op het gebied van parkmanagement volgen. Zo is er een lidmaatschap bij CLOK en worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met ondernemers en gastsprekers. Door met elkaar in gesprek te blijven hoort OCN en parkmanagement waaraan behoefte bestaat en wordt hier snel op ingesprongen.

Leden

Lees meer

Nieuwsbrieven

Lees meer