OCN Noordenveld

De vereniging OCN biedt haar deelnemers een platform voor onderlinge ontmoeting en zakendoen, kennisdeling en gezamenlijke inkoop van producten en diensten.

OCN

OCN is een actieve vereniging die de belangen behartigt van haar deelnemende bedrijven en zich samen met de gemeente inzet voor de ruimtelijke en economische kwaliteit van de bedrijventerreinen in Noordenveld.

Elk bedrijf dat zich vestigt in de gemeente Noordenveld, is automatisch deelnemer van OCN Noordenveld. Hierdoor kan de vereniging een platform bieden waar bedrijven elkaar ontmoeten, zakendoen, kennisdelen en producten en diensten gezamenlijk kunnen in- en verkopen.

Ondernemersfonds SBIN

Het ondernemersfonds Stichting Bedrijven Investering Zone Industrieterreinen Noordenveld maakt het mogelijk om het bedrijventerrein te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Door het ondernemersfonds kunnen we nieuwe initiatieven ontwikkelen en financieren en de gerealiseerde successen continueren. Hierbij zal Parkmanagement Noordenveld B.V. fungeren als uitvoeringsorgaan.

Mogelijkheden SBIN

Roden en Peize hebben sinds 1 januari 2015 een ondernemersfonds, genaamd SBIN (Stichting Bedrijven Investering Zone Industrieterreinen Noordenveld). De Stichting SBIN wil de ondernemersvereniging OCN stimuleren en faciliteren bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke bedrijvenparken in Roden en Peize.

De Stichting SBIN daagt het georganiseerde bedrijfsleven op de bedrijvenparken in Roden en Peize uit om met zulke plannen te komen, denk aan onderwerpen als duurzaamheid, bereikbaarheid/mobiliteit, aantrekkelijke bedrijventerreinen, collectieve activiteiten, aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, gunstig ondernemersklimaat en veiligheid.

Juist gemeenschappelijkheid in projecten kan een gewenste schaalvergroting en cofinanciering op gang brengen, met een groot nettoresultaat voor de terreinen in Roden en Peize.

Via de knop kunt u het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het ondernemersfonds Noordenveld downloaden.
U kunt uw aanvraag ook schriftelijk indienen bij Ondernemerscontact Noordenveld, Dwazziewegen 11, 9301 ZR in Roden.

Jan
Mulder

Voorzitter

Wim
Liewes

Secretaris

Andre
Steenbergen

Bestuur

Bas
de Jager

Parkmanager